Τα κρυπ/σματα ως μέσο πληρωμής και το Pi

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, βλέπουμε τεράστια άνοδο στην ενασχόληση με κρυπτονομίσματα.
Άλλοι ως επενδυτές και άλλοι ως «κυβευτές», αποσκοπούν στο κέρδος ή την ευχαρίστηση αντίστοιχα.

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για τη χρησιμότητα των κρυπτονομισμάτων (ποια είναι ή ποια θα μπορούσε να είναι) και ειδικότερα για το Pi Network.

Τα κρυπτονομίσματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως αποκεντρωμένα ψηφιακά νομίσματα που δεν υπάγονται σε κάποιον γνωστό οικονομικό φορέα (κεντρικές τράπεζες).

Μπορεί κάποιος να δημιουργήσει με αυτά διάφορες συναλλαγές στα πλαίσια του blockchain τους. Οι περισσότερες συναλλαγές είναι τύπου «μεταφοράς κρυπτονομισμάτων από μια πηγή στην άλλη» χωρίς να μεσολαβεί κάποιος μεσάζοντας.
Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μέσο πληρωμής στα πλαίσια κάποιας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών.

Τι χαρακτηριστικά όμως πρέπει να έχει κάποιο κρυπτονόμισμα για να μπορέσει να γίνει ένα επιτυχημένο μέσο πληρωμής;

Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να υπάρχει, όσο γίνεται, μια σταθερή τιμή. Όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, ακόμα χαρακτηρίζονται ως «ασταθή» και η τιμή τους έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, πράγμα που δυσκολεύει τη χρήση τους στο πλαίσιο μιας αγοράς προϊόντων.

Υπάρχουν βέβαια και κάποια κρυπτονομίσματα με σταθερή τιμή (τα λεγόμενα stablecoins) που μπορούν άνετα να χρησιμοποιηθούν στη θέση των παραδοσιακών μέσων πληρωμής (τα χρήματα όπως τα ξέρουμε).

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι οι γρήγορες και εύκολες συναλλαγές. Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα της τρίτης γενιάς χρησιμοποιούν blockchain που υποστηρίζουν πολλές και γρήγορες συναλλαγές με χαμηλά μάλιστα τέλη ( όπως το stellar, xrp, algorand, solana).

Εδώ θα σταθούμε και θα ξεχωρίσουμε το BTC και το ETH (ένα νόμισμα πρώτης γενιάς και ένα δεύτερης). Και τα δύο αυτά, στην αρχική τους τουλάχιστον φάση, υστερούσαν σε ταχύτητα και πλήθος συναλλαγών και επίσης υποστήριζαν ακριβά τέλη.
Τρίτο χαρακτηριστικό των κρυπτονομισμάτων, είναι η χρησιμότητα τους ως μέσο πληρωμής.

Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα δεν επικεντρώνονται στο να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πληρωμής σε κάποιο marketplace (δηλαδή σε αγορές όπου γίνονται συναλλαγές προϊόντων και αγαθών).
Τα περισσότερα χρησιμοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς και για απόκτηση πλούτου.

Πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το Pi, σύμφωνα με τις παραπάνω ιδιότητες;

Το Pi, στοχεύει πρωτίστως στο να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πληρωμής στο δικό του οικοσύστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί αποκτά άμεσα μια χρησιμότητα και ένα ρόλο που το κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα κρυπτονομίσματα.

Αυτή η χρησιμότητα στην ουσία του δίνει μεγάλη πιθανότητα μακροβιότητας και ανάπτυξης, διότι η πορεία του θα είναι παράλληλη με το οικοσύστημά του. Αυτή η ταύτιση του προσδίδει μια κάποια ασφάλεια, ότι ποτέ δεν πρόκειται να «ατονίσει» το ενδιαφέρον για αυτό.

Βέβαια, για να μπορέσει το οικοσύστημα να αναπτυχθεί ομαλά και με ανοδικό ρυθμό, προϋποθέτει όσο το δυνατόν σταθερή τιμή.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, φαινόμενα που παρατηρούνται με τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα (τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλη αστάθεια) δεν ωφελούν το Pi.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο οικοσύστημα του Pi, θα νιώθουν μια ασφάλεια, ότι μπορούν να επενδύσουν σε αυτό χωρίς να απειλούνται από κερδοσκοπικά παιχνίδια.
Φυσικό είναι όμως με τον καιρό που θα αρχίσει να αναπτύσσεται το οικοσύστημα ανοδικά να μεταβληθεί και η τιμή του Pi, προς τα πάνω. Αυτό βέβαια δε θα γίνει αμέσως αλλά σταδιακά, για να μην επηρεαστούν οι συναλλαγές των συμμετεχόντων.

Ειδικά αυτό θα κορυφωθεί με την είσοδο στο οικοσύστημα νέων χρηστών που όμως θα συμμορφωθούν με τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει η λειτουργία του.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που ωφελεί πολύ το Pi, είναι ότι το blockchain του, το οποίο υποστηρίζει γρήγορες και πολλές συναλλαγές με πολύ χαμηλά τέλη.

Ανήκει στην καινούργια γενιά blockchain όπου η χρήση της είναι φιλική προς το περιβάλλον χωρίς να επιβαρύνει με μεγάλη κατανάλωση ενεργειακών πόρων.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι το Pi κατέχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορούν να το βοηθήσουν να αποτελέσει ένα δυνατό και σύγχρονο μέσο πληρωμής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω κείμενο είναι μία εθελοντική προσπάθεια των Ελλήνων Συντονιστών. Το official site της εφαρμογής Pi Network είναιminepi.com
Καλή συνέχεια και καλές εξορύξεις.