Προετοιμασία MainNet

Προετοιμασία για το Mainnet

Για να προετοιμάσουμε την κοινότητα ομαλά για τη μετάβαση στη φάση του Mainnet, θέτουμε στη διάθεση των πρωτοπόρων από τώρα, κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες στην εφαρμογή του Pi, που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη φάση.

Στόχος μας είναι να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στην κοινότητα, να κατανοήσει τις νέες αυτές λειτουργίες, να θέσει τα ερωτήματά της και πιθανώς να προεπιλέξει κάποιες ρυθμίσεις στην εφαρμογή και να τις έχει έτοιμες μόλις περάσουμε στο Mainnet.

Μία λειτουργία είναι, η αναλυτική παρουσίαση και ο διαχωρισμός του υπολοίπου των π των πρωτοπόρων.

Παραδείγματος χάριν έχουμε το υπόλοιπο των π που προέρχεται από την προσωπική εξόρυξη των πρωτοπόρων, έχουμε το μεταφερόμενο υπόλοιπο που στην ουσία μεταφέρεται στο Mainnet και τέλος έχουμε το υπόλοιπο που προέρχεται από τη συνεισφορά της ομάδας κέρδους του πρωτοπόρου.

Επίσης, θέτουμε στη διάθεση των πρωτοπόρων μια σημαντική λειτουργία που επιτρέπει το εθελοντικό κλείδωμα (lock up) ενός μέρους του μεταφερόμενου υπολοίπου, με αντάλλαγμα υψηλότερο ποσοστό εξόρυξης π.

Ο κάθε πρωτοπόρος μπορεί με τη βοήθεια της λειτουργίας lock up να δοκιμάσει και να πειραματιστεί με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και εν τέλη να προεπιλέξει την επιθυμητή του ρύθμιση, ώστε να είναι έτοιμη να εφαρμοστεί στο μεταφερόμενο υπόλοιπο του στο Mainet όταν φυσικά περάσει επιτυχώς KYC.

Για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες, παρακαλώ να ακολουθήσετε τις κάτωθι οδηγίες:

1. Από την κεντρική οθόνη της εφαρμογής του Pi, πατήστε το εικονίδιο ≡ που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία για να ανοίξετε το πλευρικό μενού της εφαρμογής.

2. Ακολούθως πατήστε το κουμπί που γράφει Mainnet.

3. Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα διαθέσιμα υπόλοιπα που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

4. Πατήστε το κουμπί “Διαμόρφωση Ρυθμού κλειδώματος” για να προεπιλέξετε την επιθυμητή διαμόρφωση/ρύθμισή σας.

Από δω και πέρα ακολουθείτε τις οδηγίες που θα σας εμφανιστούν στην οθόνη.

Πώς λειτουργούν τα “κλειδώματα” στο Mainnet;

Η επιβράβευση που προέρχεται από τα “κλειδώματα” στο Mainnet, στοχεύει στην υποστήριξη ενός υγιούς και ισορροπημένου οικοσυστήματος, παράλληλα δίνει κίνητρο για μια μακρόπνοη αφοσίωση και δέσμευση με το δίκτυο, ενώ παράλληλα το δίκτυο δίνει ώθηση στην οικονομία του, δημιουργώντας συνθήκες “ζήτησης”

Είναι ένας σημαντικός, αποκεντρωμένος, μακροοικονομικός μηχανισμός, που περιορίζει το συνολικό πλήθος του νομίσματος που είναι διαθέσιμο σε κυκλοφορία στην αγορά, ειδικά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του στην ανοιχτή αγορά, την ώρα που αρχίζουν να δημιουργούνται οι διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες.

Ένας σημαντικός στόχος του Pi Network είναι η δημιουργία χρηστικών εφαρμογών και υπηρεσιών οικοσυστήματος.
Οι συναλλαγές για πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες στα πλαίσια του οικοσυστήματος, στοχεύουν στον καθορισμό της “χρηστικότητας” που θα αποκτήσει το Pi.

Όταν εκκινήσουμε την Περίκλειστη Φάση (enclosed network) του δικτύου του Mainnet (θα ξεκινήσει σύντομα) ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που θα επικεντρωθούμε, είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη της κοινότητας των προγραμματιστών που ασχολούνται με τη δημιουργία Pi εφαρμογών, με παράλληλο στόχο την αύξηση της δημιουργικότητας τους (δημιουργία όλο και περισσότερων εφαρμογών).

Παράλληλα οι πρωτοπόροι μπορούν να επιλέξουν να κλειδώσουν τα Pi τους, για να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος στα πλαίσια της αγοράς.
Ο στόχος είναι η ωρίμανση του οικοσυστήματος και η ολοένα αυξημένη παραγωγή νέων εφαρμογών Pi, οι οποίες θα μας προσφέρουν ελκυστικές ευκαιρίες και συνθήκες για να ξοδέψουμε τα Pi μας.
Η ιδανική κατάσταση είναι να δημιουργηθεί “οργανική ζήτηση” μέσω της χρηστικότητας των εφαρμογών του Pi.

Η λειτουργία κλειδώματος θα είναι ενεργή όταν κυκλοφορήσουμε την πρώιμη έκδοση του Mainnet, αργότερα αυτόν τον μήνα, αλλά μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο για να μάθετε και να προεπιλέξετε τις διαμορφώσεις κλειδώματος (lockup), τώρα, πριν το KYC και να είσαστε έτοιμοι για το Mainnet. Μπορείτε να αποφασίσετε να αλλάξετε τη διαμόρφωση κλειδώματος όποτε θέλετε, ως συνολική ρύθμιση για ολόκληρο τον λογαριασμό στην εφαρμογή Pi.

Καθώς εσείς και η ομάδα κέρδους/κύκλος ασφαλείας σας περνάτε το KYC και πραγματοποιείτε νέες εξορύξεις, περισσότερο από το Υπόλοιπό σας θα μεταφερθεί στο MainNet.

Σε κάθε μεταφορά στο Mainnet, αυτές οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της διάρκειας κλειδώματος και του ποσοστού, θα εφαρμόζονται αυτόματα στο ποσό του υπολοίπου που μεταφέρεται, με αποτέλεσμα δύο τύπους υπολοίπων στο Mainnet:

• Lockup Balance και
• Free Balance,
τα οποία θα καταγράφονται και τα δύο στο Blockchain του Mainnet και θα μεταφέρονται στο πορτοφόλι Pi του MainNet.
Τα κλειδώματα δεν μπορούν να αντιστραφούν αφού επιβεβαιωθούν και θα πρέπει να παραμείνουν κλειδωμένα για ολόκληρη την επιλεγμένη διάρκεια, λόγω της φύσης του Blockchain.