Πιλοτική λύση KYC του Pi Network

Κυκλοφόρησε η πιλοτική λύση KYC του Pi Network

Η Pi Core Team έχει αναπτύξει μια πιλοτική λύση KYC που θα ταυτοποιήσει αρχικά ένα σύνολο από 100 Πρωτοπόρους, για κάθε χώρα. Oi 100 αρχικοί Πρωτοπόροι, έχουν την ευκαιρία να προβούν σε KYC νωρίτερα και έτσι να βοηθήσουν στη βελτίωση των αλγορίθμων της εφαρμογής μας, ώστε η λύση μας να μπορεί να εφαρμοστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες πριν από το Κύριο Δίκτυο (Mainnet). Βραχυπρόθεσμα, θα αναπτύξουμε σταδιακά περισσότερες θέσεις KYC για την πιλοτική έκδοση

Λάβετε υπόψη ότι η Βασική Ομάδα εργάζεται για την μελλοντική μετάφραση της εφαρμογής αυτής, επομένως συνιστούμε να περιμένετε την πλήρη κυκλοφορία της, εάν το επίπεδο των αγγλικών σας δεν επιτρέπουν την πλήρη κατανόηση των κειμένων που αφορούν το KYC.

Γιατί είναι σημαντικό το KYC;
“Know Your Customer” (KYC Γνωρίζω τον Πελάτη Μου) είναι η διαδικασία που επαληθεύει τα στοιχεία της ταυτότητας μας, για να διακρίνει τους γνήσιους λογαριασμούς από τους ψεύτικους.

Το όραμα του Pi Network είναι να οικοδομήσει ένα περιεκτικό και το πιο ευρέως διανεμημένο ψηφιακό νόμισμα, για όλους όσους το χρησιμοποιούν. Ο μηχανισμός εξόρυξης του Pi Network βασίζεται στα κοινωνικά δίκτυα και το ποσοστό εξόρυξης μειώνεται στο μισό μόλις το μέγεθος του κοινωνικού δικτύου δεκαπλασιαστεί. Επομένως, το Pi, έχει μια αυστηρή πολιτική ύπαρξης μόνο ενός λογαριασμού ανά άτομο.

Αυτό απαιτεί υψηλό βαθμό ακρίβειας, ώστε να διαπιστωθεί ότι τα μέλη του δικτύου είναι πραγματικά ανθρώπινα όντα και παράλληλα το σύστημα να αποτρέψει άτομα από τη μαζική συσσώρευση Pi, δημιουργώντας ψεύτικους λογαριασμούς, πράγμα άδικο ως προς τους υπόλοιπους χρήστες. Το KYC συμβάλλει έτσι στη διασφάλιση της αληθινής ανθρώπινης σύστασης του δικτύου.

Τα δεδομένα KYC που συλλέγουμε, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επαλήθευση της ταυτότητας κάθε Πρωτοπόρου και για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), όπως και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έως τώρα, δεν πουλήσαμε ποτέ δεδομένα KYC και δε θα το κάνουμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου και αναζητήστε στοιχεία σχετικά με τα “δεδομένα KYC“.

Πώς λειτουργεί η λύση KYC;
Η λύση KYC του Pi Network δημιουργείται μέσω του Pi App Engine μας, ως εφαρμογή οικοσυστήματος. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λύση επιχειρεί να δημιουργήσει μια ισορροπία μεταξύ ακρίβειας και απορρήτου, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα επεκτασιμότητα για εκατομμύρια KYC, ευρεία κάλυψη διαφορετικών πληθυσμών και προσβασιμότητα.

Η δική μας λύση KYC, συνδυάζει αυτόματο μηχανικό έλεγχο και ανθρώπινη επαλήθευση, προκειμένου να επιτύχει ακριβές και αποτελεσματικό KYC για όλους. Ο αυτόματος μηχανικός έλεγχος θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία εικόνας, την εξαγωγή κειμένου, τον εντοπισμό πλαστών αναγνωριστικών, τον έλεγχο ύπαρξης πραγματικού χρήστη και τη σύγκριση εικόνων. Στη συνέχεια, σε περίπτωση που παρουσιαστούν κάποια προβλήματα στην διαδικασία ελέγχου θα χρειαστεί ανθρώπινη παρέμβαση ατόμων που έχουν ήδη προβεί επιτυχώς στη διαδικασία του kyc.

Στη συνέχεια, σε περίπτωση που παρουσιαστούν κάποια προβλήματα στη διαδικασία ελέγχου θα χρειαστεί ανθρώπινη παρέμβαση ατόμων που έχουν ήδη προβεί επιτυχώς στη διαδικασία του KYC.

Η σημασία της ύπαρξης και της βελτίωσης του αυτόματου μηχανικού ελέγχου είναι διπλή:
1) Επεκτασιμότητα του KYC σε εκατομμύρια Πρωτοπόρους.

2) Μείωση της έκθεσης δεδομένων στα άτομα υπεύθυνα για τον ανθρώπινο έλεγχο ταυτοποίησης, ώστε να υπάρξει καλύτερη προστασία του απορρήτου όσων το χρησιμοποιούν. Η συμμετοχή σας στην τρέχουσα πιλοτική έκδοση της εφαρμογής KYC, θα συμβάλλει στη βελτίωση του αυτόματου μηχανικού ελέγχου για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ειδικά για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των μεμονωμένων Πρωτοπόρων, τα προσωπικά δεδομένα — εκτός από τα δεδομένα που απέτυχε να διαβάσει το μηχάνημα — θα παραμείνουν απόρρητα.
Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον ανθρώπινο έλεγχο, θα δουν μια τροποποιημένη έκδοση του εγγράφου ταυτότητάς σας, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι ορατές μόνο η φωτογραφία σας και η συνολική εμφάνιση της ταυτότητάς σας. Στη συνέχεια, τα άτομα αυτά θα διαπιστώσουν εάν η φωτογραφία του εγγράφου ταυτοποίησης είναι ιδίου τύπου με αυτό που δηλώσατε στη φόρμα δεδομένων και εάν το άτομο που απεικονίζεται στην ταυτότητά σας είστε πραγματικά εσείς.
Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι το κάθε άτομο που θα εμπλακεί στον ανθρώπινο έλεγχο στοιχείων ταυτοποίησης. πρέπει να έχει προηγουμένως υποβληθεί σε KYC και οποιαδήποτε κακή πρακτική εκ μέρους του θα οδηγήσει στην άμεση απομάκρυνσή του από την εφαρμογή KYC.
Για κάθε Πρωτοπόρο, απαιτείται ανεξάρτητη επικύρωση από τουλάχιστον δύο άτομα υπεύθυνα για το KYC, που επιλέγονται τυχαία από μια “δεξαμενή εργαζομένων” που προέρχονται από την ίδια χώρα.
Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής KYC, μπορεί επίσης να δημοσιευτεί ως PiOS στο μέλλον, έτσι ώστε οι προγραμματιστές μέσα στην κοινότητα να μπορούν να βοηθήσουν στην προσθήκη λειτουργιών και εγγράφων (ειδικά τροποποιημένα) για τις ανάγκες της εκάστοτε χώρας.

Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που υποβλήθηκαν, από τους αρχικούς Πρωτοπόρους που συμμετέχουν σε αυτήν την πιλοτική έκδοση της εφαρμογής KYC, θα είναι ορατά χωρίς τροποποιήσεις στα μέλη της βασικής ομάδας που αναπτύσσουν αυτήν την εφαρμογή — πρέπει να ελέγξουμε εάν τα αποτελέσματα του αυτόματου μηχανικού ελέγχου είναι ακριβή σε σύγκριση με τα δεδομένα σας. Επομένως, είναι θεμιτό να περιμένετε, εφόσον ανησυχείτε για το απόρρητο σας. Επίσης, καθώς πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα, επικροτούμε τις αναφορές σας, σχετικά με πιθανά κενά ασφαλείας που μπορεί να παρατηρήσετε, προκειμένου να βελτιώσουμε τα μέτρα ασφαλείας μας.

Πότε θα μπορέσουν οι Pioneers να περάσουν KYC;
Μέσω αυτών των μέτρων, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια πλήρως εφαρμόσιμη και επεκτάσιμη διαδικασία KYC. Μόλις αισθανθούμε ότι η διαδικασία KYC μας είναι έτοιμη για μαζική υιοθέτηση, η επίσημη έναρξη του μαζικού KYC θα ξεκινήσει πριν από την κυκλοφορία του Mainnet.
Αφού παρουσιάσουμε μια λύση KYC για μια συγκεκριμένη χώρα, θα προσφέρουμε στη συνέχεια ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στους ανθρώπους να κάνουν ερωτήσεις και να εκτελέσουν με επιτυχία το KYC.
Ανάλογα με τα επίπεδα συμμετοχής και άλλες παραμέτρους του Mainnet, θα αποφασίσουμε εάν οι Pioneers μπορούν να κάνουν KYC μετά το Mainnet ή όχι.
Μην το χάσετε!
Ελέγξτε καθημερινά την εφαρμογή Pi Network, για να συνεχίσετε να κερδίζετε Pi και να παρακολουθείτε το εβδομαδιαίο περιεχόμενό μας.