Πύλη Προγραμματιστών

Pi Core Team

Κυκλοφορούμε ένα νέο Portal προγραμματιστών, όπου οι προγραμματιστές της κοινότητας μπορούν να λάβουν διαπιστευτήρια για πρόσβαση σε πλατφόρμες API του Pi (αναμένονται να κυκλοφορήσουν σύντομα) και να ετοιμαστούν για να δημιουργήσουν Εφαρμογές Pi στο Testnet.

Αυτές οι Εφαρμογές Pi, θα είναι προσβάσιμες από τα Domain των προγραμματιστών, μέσω του Pi Browser. Αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές συμβατές με το Mainnet και να κάνουν δοκιμές με τους χρήστες, πριν το Pi Mainnet να γίνει διαθέσιμο.

Επισκεφθείτε την Πύλη Προγραμματιστών Pi στο πρόγραμμα Pi Browser.

Μήνυμα Ελλήνων Συντονιστών

Η παραπάνω ανακοίνωση απευθύνεται σε προγραμματιστές οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν εφαρμογές με σκοπό να φιλοξενηθούν στις API πλατφόρμες του πι.
Δίνεται δηλαδή ένα αρχικό πλαίσιο σχετικά με το πως θα λειτουργήσει το σύστημα φιλοξενίας αυτών των εφαρμογών.
Το σύστημα αυτό είναι ένα μεγάλο και αναγκαίο τμήμα για το χτίσιμο του οικοσυστήματος του Pi.
Οι προγραμματιστές που επιθυμούν να συμμετέχουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι επίσημη γλώσσα για την κατάθεση των εφαρμογών τους είναι η αγγλική.
Σημείωση: Κατά την διαδικασία επαλήθευσης του e-mail, το απαντητικό μήνυμα πιθανόν να προωθηθεί στον φάκελο των ανεπιθύμητων μηνυμάτων, αναζητήστε το εκεί αν δεν φαίνεται στα κύρια μηνύματα!