Οδηγός σταθερής IP – Mac

Βήμα 1

Αφού τρέξουμε το πρόγραμμα Docker στο Mac μας, κάνουμε κλικ εικονίδιο Apple πάνω δεξιά και στη συνέχεια πατάμε “Προτιμήσεις συστήματος”.

Βήμα 2

Στην αναζήτηση μπορούμε να γράψουμε “Ασφάλεια & Απόρρητο” ή “Security & Privacy” (αν έχετε αγγλικά).

Βήμα 3

Επιλέγουμε “Τείχος προστασίας” και στη συνέχεια πατάμε για να ξεκλειδώσουμε την επιλογή και ενεργοποιούμε το “Τείχος προστασίας”.

Βήμα 4

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, τα επιλέγουμε όλα εκτός από “Αποκλεισμός όλων των εισερχόμενων συνδέσεων” και “Ενεργοποίηση λειτουργίας Stealth”.

Βεβαιωνόμαστε πως έχει την κατάσταση “Να επιτρέπονται οι εισερχόμενες συνδέσεις“.

Βήμα 5

Πηγαίνουμε ξανά στις “Προτιμήσεις Συστήματος” και αναζητάμε “Δίκτυο“.

Τελευταίο Βήμα

Τώρα μπαίνουμε στο Δίκτυο, κάνουμε κλικ στο “Advance”. Εδώ επιλέγουμε “TCP/IP“, σημειώνουμε “IPv4” και τη διεύθυνση “Router“.