Οδηγός Κύκλου Ασφαλείας

Μετά απο τρεις περιόδους Εξόρυξης, πατάμε τον κεραυνό και στην συνέχεια το κουμπί “ΓΙΝΕ Contributor” ( το κουμπί που είναι με μπλε χρώμα )

Στο παράθυρο που μας ανοίγει πατάμε “ΕΜΠΙΣΤΕΥΣΟΥ” στο άτομο που μας προσκάλεσε στο Pi Network. Το άτομο αυτό είναι το πρώτο άτομο του Κύκλου Ασφαλείας μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να τον βάλουμε στον Κύκλο μας, αλλά είναι μία καλή αρχή αν δεν έχουμε άτομα να βάλουμε.

Αμέσως θα δούμε ότι προστέθηκε.
Στη συνέχεια μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλα άτομα είτε από άτομα που έχουμε προσκαλέσει στην εφαρμογή, είτε από άτομα που έχουν το Pi και έχουν καταχωρήσει τον αριθμό τηλεφώνου τους.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως ο Κύκλος Ασφαλείας δουλεύει αν έχει 3 άτομα και πάνω, με 5 άτομα τον μέγιστο αριθμό ατόμων που δίνει μεγαλύτερο ρυθμό εξόρυξης.

Στις επόμενες εικόνες θα δείτε τα κουμπιά που πρέπει να πατήσετε κατά την διαδικασία προσθήκης ατόμου τον Κύκλο Ασφαλείας.

Επιλέγουμε το όνομα από τις επαφές μας, αφού δώσουμε πρόσβαση στην εφαρμογή και πατάμε “ΠΡΟΣΘΗΚΗ”.

Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να αφαιρέσουμε τα άτομα αυτά απο το Κύκλο μας ή να τα αλλάξουμε με άλλους.