Νέα έκδοση Brainstorm

Κυκλοφορούμε μια νέα έκδοση του πρωτοτύπου της εφαρμογής Brainstorm, όπου κάθε Pioneer θα μπορεί να ελέγχει τις υποβληθείσες προτάσεις Pi Apps σε μια τυχαία σειρά. Οι θετικές και αρνητικές ψήφοι σας θα ενημερώνουν ποια έργα θα πρέπει να δημοσιεύσει η Core Team στη λίστα των προτεινόμενων εφαρμογών για το Pi. Προς το παρόν, η κύρια εστίαση εξακολουθεί να είναι εφαρμογές οικοσυστήματος τύπου 2.

Από την αρχική κυκλοφορία του πρωτοτύπου εφαρμογής Brainstorm, έχουμε λάβει χιλιάδες υποβολές προτάσεων έργου για το Pi Apps. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα εμφανιστούν καλά έργα – με ένα καλό σχέδιο υλοποίησης, αφοσιωμένους συνεργάτες και μια καλή ιδέα – κυκλοφορούμε μια νέα έκδοση της εφαρμογής Brainstorm που επιτρέπει σε κάθε Pioneer να βοηθήσει στην αξιολόγηση αυτών των υποβολών και να προτείνει εάν η εφαρμογή πρέπει να υλοποιηθεί.

Η διαδικασία αξιολόγησης για κάθε Pioneer θα είναι μια «τυφλή αξιολόγηση» σε μια τυχαία σειρά. Ο αλγόριθμος θα επιλέξει τυχαία διαφορετικές σειρές προτάσεων για να αξιολογηθούν από διαφορετικούς Pioneers ενώ οι περιγραφές των έργων δεν θα περιλαμβάνουν τα ονόματα των δημιουργών ή το σύνολο των θετικών/αρνητικών ψήφων.

Αυτό γίνεται για να βεβαιωθείτε ότι:
1) κάθε έργο θα λάβει αρκετή προσοχή ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον είναι καλό και εφικτό και πρέπει να υλοποιηθεί.
2) κάθε αξιολόγηση θα γίνεται ανεξάρτητα, βασιζόμενη στις αρετές του δημιουργού και ανεπηρέαστα από άλλες θετικές/αρνητικές ψήφους ή από το ποιοι είναι οι δημιουργοί.

Όσο αναφορά την αξιολόγησή σας, χρειάζεται μόνο να ψηφίσετε θετικά ή αρνητικά, ή να το σημειώσετε ως ανεπιθύμητο, για να το προσπεράσετε και για να δείτε το επόμενο προτεινόμενο έργο σε τυχαία σειρά , υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν προτάσεις προς αξιολόγηση.
Μπορεί να υπάρξουν πολλοί γύροι αξιολογήσεων έως ότου οι υποβολές περιοριστούν σε μια λίστα με καλές προτάσεις έργων. Νέες προτάσεις έργων θα εισέλθουν αυτόματα από τον πρώτο γύρο επανεξέτασης σε συνεχή βάση.

Τα κριτήρια για την αξιολόγησή σας σχετικά με το κατά πόσο πρέπει να υλοποιηθεί ένα έργο (για να βάλετε θετική ή αρνητική ψήφο ), είναι:
α) Εάν αυτό το προτεινόμενο έργο είναι καλά διαρθρωμένο.
β) Εάν περιέχει μια καλή ιδέα και ένα αρχικό σχέδιο υλοποίησης με αρκετές λεπτομέρειες, ευθυγραμμισμένο με τους στόχους και τη σκοπιμότητα του οικοσυστήματος .

Εάν πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να αξιολογήσετε επαρκώς την πρόταση λόγω π.χ. γλωσσικού εμπόδιου, έλλειψης γνώσεων σχετικά με πεδίο της πρότασης ή δεν μπορείτε να αποφασίσετε, χρησιμοποιήστε το κουμπί SKIP/ΕΠΟΜΕΝΟ.

Οι θετικές ή αρνητικές ψήφοι των πρωτοπόρων, θα βοηθήσουν στην ανάδειξη καλών έργων, στην εξάλειψη των ανεπιθύμητων μηνυμάτων και τελικά θα ενημερώσουν την Core Team, για να αποφασίσει ποια έργα θα δημοσιευτούν στη λίστα των προτεινόμενων εφαρμογών Pi, όπου τα έργα θα έχουν ορατούς τους δημιουργούς, θα μπορούν να συμμετέχουν πρωτοπόροι στα έργα τους και θα λάβουν δωρεές Pi από τους Pioneers, για την ολοκλήρωση του έργου.

Ως υπενθύμιση, προς το παρόν η Core Team θα δώσει προτεραιότητα στη δημοσίευση εφαρμογών “τύπου 2 οικοσυστήματος” έναντι εφαρμογών “τύπου 1 για επιχειρήσεις”, ωστόσο ενθαρρύνεται η υποβολή όλων των τύπων εφαρμογών για αξιολόγηση.