Ταυτοποίηση

Εισαγωγικό σημείωμα

Παρακάτω θα ξεχωρίσουμε τρία διαφορετικά συστήματα εγγραφής. Καταχρηστικά θα χρησιμοποιήσουμε τρεις λέξεις (επαλήθευση, καταχώρηση & ταυτοποίηση).
Η Επαλήθευση έχει να κάνει με τη δημιουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού μας.
Η Καταχώρηση αφορά τα προσωπικά μας στοιχεία.
Η Ταυτοποίηση KYC συμβάλει στην απόδειξη πως είμαστε πραγματικά – μοναδικά πρόσωπα.

Επαλήθευση λογαριασμού με Facebook ή Αριθμό Τηλεφώνου

Κατά την εγγραφή μας στο Pi Network μπορούμε να κάνουμε ταυτοποίηση στοιχείων μέσω Facebook και Αριθμό Τηλεφώνου. Αυτή είναι μια διαδικασία που μας επιτρέπει να κάνουμε ανάκτηση λογαριασμού, σε περίπτωση που χάσουμε το κινητό μας, δεν θυμόμαστε τους κωδικούς μας ή για οποιονδήποτε λόγο έγινε αποσύνδεση λογαριασμού.

Καταχώρηση στοιχείων

Είναι η διαδικασία στην οποία καταχωρούμε τα πραγματικά μας στοιχεία (όνομα & επίθετο), χωρίς την απόδειξη κάποιου επίσημου εγγράφου. Εδώ έχει σημασία να γίνει σωστά, διότι αργότερα θα έχουμε πρόβλημα κατά την ταυτοποίηση KYC, εφόσον έχουμε δώσει ψευδή ή λανθασμένα στοιχεία.

Ταυτοποίηση KYC

Το σύστημα KYC, είναι μια διαδικασία που εξασφαλίζει ότι είμαστε φυσικά πρόσωπα. Δεν έχει καμία σχέση με την Ταυτοποίηση Αριθμού Τηλεφώνου και την Ταυτοποίηση Facebook. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται με συγκεκριμένα – απαραίτητα έγγραφα.

Αυτή τη στιγμή, το Pi Network έχει επιλέξει ένα τρόπο επικύρωσης στοιχείων με δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας και τα μόνα αποδεκτά έγγραφα από Ελλάδα είναι το διαβατήριο και το νέου (κοινοτικού) τύπου δίπλωμα οδήγησης (στην προσωρινή, μέχρι στιγμής, υπηρεσία ΥΟΤΙ) και αυτό συμβαίνει γιατί η ελληνική ταυτότητα δεν αναγράφει ημερομηνία λήξης και είναι παλαιού τύπου. Από την Κύπρο γίνεται δεκτή και η ταυτότητα.

Το Pi Network θέλει να εξασφαλίσει πως δεν θα υπάρξει καμία πλαστογράφηση στοιχείων – ψεύτικος λογαριασμός, και πως όλοι οι λογαριασμοί θα είναι πραγματικοί, γι’ αυτό τον λόγο είναι τόσο αυστηρό

Αυτή τη στιγμή, η υπηρεσία KYC, έχει ένα όριο 200.000 χρηστών. Η επιλογή γίνεται με βάση την συνεισφορά μας στο Pi (χρονικό διάστημα ως μέλος της εφαρμογής, αλληλεπίδραση στην εφαρμογή, αλληλεπίδραση στην κοινότητα – συνομιλία κ.α). Το όριο έχει τεθεί ώστε οι 200.000 Πρωτοπόροι να βοηθήσουν στις δοκιμές των Κόμβων. Οι Κόμβοι (nodes), είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και πρέπει να γίνουν ορισμένα τεστ και δοκιμές για την επιτυχία του project. Έτσι λοιπόν όσοι περνούν KYC, θα βοηθήσουν σε αυτό με τους υπολογιστές τους. Επίσης κάποιοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα marketplace εντός εφαρμογής ( όταν αυτά καταθέσουν μία εφαρμογή ) και θα βοηθήσουν σε πειραματικές συναλλαγές.

Η διαδικασία έχει ως εξής:
1. Επιλογή ατόμων.
2. 48 ώρες χρονικό όριο για να αποδείξουν ότι έχουν τα έγγραφα.
3. Αν δεν κατάφεραν να περάσουν KYC, το σύστημα επιλέγει κάποιον άλλο στην θέση τους. 4. Επιλέγεται συγκεκριμένος αριθμός ατόμων ανά ημέρα, για να ρυθμίζεται ο αλγόριθμος για καλύτερες επιλογές.

Τέλος, να αναφέρουμε πως αυτή τη στιγμή η ταυτοποίηση είναι δωρεάν μέσω της εφαρμογής ΥΟΤΙ και σύμφωνα με τα λεγόμενα της Βασικής Ομάδας (CT), στο μέλλον θα υπάρξουν και άλλοι τρόποι KYC (τρόποι που θα περιλαμβάνουν κι άλλα έγγραφα ή διαδικασίες). Επίσης για τους ανήλικους οι πληροφορίες μας μέχρι τώρα είναι πως θα περάσουν KYC είτε μέσω των γονιών τους, είτε με άλλες διαδικασίες και δεν θα αποκλειστούν από το πρότζεκτ (σύμφωνα με τις απαντήσεις της CT).

Παρακάτω οι ανακοινώσεις της Core Team για το KYC:

Ανακοίνωση 1

Ανακοίνωση 2