Κόμβοι και Testnet

Το παρόν έγγραφο αναλύει την πρώτη έκδοση του Pi Node και το σχέδιο για το Testnet με βάση όσα γνωρίζουμε για τις τρέχουσες συνθήκες και δεδομένα. Δεδομένου ότι ο σκοπός της κατασκευής του αρχικού Testnet είναι να δοκιμάσει και να βελτιώσει το Βlockchain, το σχέδιο μπορεί να αλλάξει, καθώς περισσότερα δεδομένα αναλύονται από το Testnet, με σκοπό να καθοδηγήσει τα επόμενα βήματα. Για αυτό ονομάζεται Testnet.

Εισαγωγή

Οι Nodes είναι ο τέταρτος ρόλος στο οικοσύστημα του Pi και τρέχουν σε Laptop και Desktop αντί για κινητά τηλέφωνα. Όπως και με άλλα Blockchain, οι Pi Nodes θα είναι υπεύθυνοι για την επικύρωση των συναλλαγών σε ένα κατανεμημένο αρχείο και για την επίλυση των προκλήσεων διατήρησης ενός κατανεμημένου νομίσματος, βάζοντας όλους τους κόμβους να έρθουν σε “συναίνεση” για τη σειρά των νέων συναλλαγών που καταγράφονται.

Σε αντίθεση με Nodes που χρησιμοποιούν “Proof of Work” όπως το Bitcoin ή το Ethereum, το Pi Node χρησιμοποιεί διαφορετικό αλγόριθμο συναίνεσης βασισμένο στο Stellar Consensus Protocol (SCP). Στο SCP, οι κόμβοι σχηματίζουν αξιόπιστες ομάδες (τμήματα απαρτίας) και δέχονται τις συναλλαγές που συμφωνούν μόνο με τους εν λόγω αξιόπιστους κόμβους.

Οι κύκλοι ασφαλείας (βλέπε το Pi FAQ: Τι είναι οι κύκλοι ασφαλείας;) από αυτούς που κάνουν εξόρυξη από κινητά τηλέφωνα συγκεντρώνονται σε ένα παγκόσμιο γράφημα εμπιστοσύνης που επιτρέπει στους κόμβους να σχηματίσουν τμήματα απαρτίας για να προσδιορίσουν ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν να επικυρώσουν τις συναλλαγές στο κοινό αρχείο συναλλαγών.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα εγχειρήματα γύρω από κρυπτονομίσματα, το Pi Node θα συνεχίσει να ακολουθεί τη φιλοσοφία του σχεδιασμού που βασίζεται γύρω από τον χρήστη. Αντί να απαιτούνται βαθιές τεχνικές γνώσεις για να δημιουργήσουν έναν κόμβο, οι καθημερινοί άνθρωποι θα μπορούν να το κάνουν εγκαθιστώντας μια εφαρμογή για υπολογιστές. Μέσω αυτής της εφαρμογής, οι Pioneers μπορούν να ενεργοποιήσουν/ απενεργοποιήσουν το λογισμικό και να κάνουν τις συσκευές τους διαθέσιμες / μη διαθέσιμες για να λειτουργούν ως κόμβοι.

Το Pi θα συνεχίσει να τηρεί τη μεθοδολογία της προοδευτικής αποκέντρωσης καθώς αναπτύσσει το Testnet. Κατά τη διάρκεια του αρχικού Testnet, τo μέρος του Blockchain στο λογισμικό κόμβων θα έχει ένα Centralized στρώμα για να επιτύχει ταχύτερες επαναλήψεις σεναρίων δοκιμών και εκδοχές του αλγόριθμου συναίνεσης ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του Pi Network και της παγκόσμιας κοινότητας του (βλέπε ενότητα: Χάρτης του Testnet).

Αυτή η αρχική έκδοση του Node είναι το πρώτο βήμα προς την κατασκευή του Pi Testnet και τελικά του πλήρως αποκεντρωμένου Mainnet.

Η έκδοση του Νode περιλαμβάνει δύο διεπαφές: τη διεπαφή για το Νode και τη διεπαφή της εφαρμογής του Pi για υπολογιστές. Οι Pioneers μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 2 διεπαφές ανάλογα με τα επίπεδα συμμετοχής που ορίζονται στην παρακάτω ενότητα. Κάθε χρήστης μπορεί να κατεβάσει το λογισμικό στον υπολογιστή του και να χρησιμοποιήσει την διεπαφή του Pi για υπολογιστές, επειδή είναι παρόμοια με την εφαρμογή για κινητά και επιτρέπει στους χρήστες να ελέγξουν τα Pi τους, να παρακολουθήσουν τα βίντεο και να χρησιμοποιήσουν τα Chat του Pi στον προσωπικό τους υπολογιστή.

Κάθε Pioneer μπορεί επίσης να κάνει αίτηση να γίνει κόμβος μέσω της διεπαφής για Node και να εγκαταστήσει εκεί το κομμάτι του Blockchain. Αρχικά θα υπάρχει μια φάση επιλογής (βλέπε Ενότητα – Χάρτης του Testnet) ώστε η Core Team να ρυθμίσει τα κριτήρια επιλογής με βάση την αξιοπιστία και τη συνδεσιμότητα της συσκευής. Όταν ένας κόμβος έχει επιλεγεί από την Core Team, θα πρέπει να περάσει KYC για να συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμβος στο Testnet (δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην παρακάτω ενότητα: Διαδικασία επιλογής για Κόμβους και SuperNodes).

Επίπεδα Συμμετοχής Node

Επί του παρόντος υπάρχουν τρία επίπεδα συμμετοχής για το λογισμικό Pi Node:

1. Εφαρμογή Υπολογιστών

Η εφαρμογή για υπολογιστές δίνει τη δυνατότητα σε Pioneers να αλληλοεπιδρούν με την εφαρμογή Pi από τους υπολογιστές τους, οπότε έχει παρόμοιες λειτουργίες με την εφαρμογή για κινητά. Πολλοί Pioneers εξέφρασαν στο παρελθόν την επιθυμία τους να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Chat μέσω των υπολογιστών τους και όχι μέσω τηλεφώνων. Ως εκ τούτου, σχεδιάσαμε την εφαρμογή του Pi για υπολογιστές μέσα στο Pi Node και συνδυάσαμε αυτή τη διεπαφή με το λογισμικό Νode.

Επίσης, στο μέλλον, καθώς προστίθενται περισσότερες λειτουργίες στο Pi, π.χ. η πλατφόρμα εφαρμογών και οι διάφορες εφαρμογές στην πλατφόρμα, μερικές από αυτές μπορεί να έχουν ευκολότερη πρόσβαση μέσω του υπολογιστή από το κινητό.

2. Node

Στο Node, οι Pioneers έχουν πρόσβαση στην διεπαφή Node, ολοκληρώνουν την εγκατάσταση των απαραίτητων τεχνικών προετοιμασιών με βάση τις οδηγίες και ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη διεπαφή κόμβου για να κάνουν τον υπολογιστή τους διαθέσιμο για να τρέξει το Blockchain αφού επιλεγεί ως κόμβος. Παρόλο που δεν συμμετέχουν στη συναίνεση, ελέγχουν την εγκυρότητα του Blockchain και υποβάλλουν τις συναλλαγές για να καταγραφούν στο Blockchain.

Στο μέλλον, όταν το Blockchain του Pi επεκταθεί πέρα από την εξασφάλιση ενός αρχείου συναλλαγών, το Νode θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει υπολογιστές που επιλέγουν να συνεισφέρουν στους συλλογικούς πόρους του δικτύου, όπως υπολογισμούς, αποθήκευση και Bandwidth.

3. SuperNode

Οι SuperNodes είναι η ραχοκοκαλιά του Blockchain του Pi. Είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη συναίνεσης και για να περνούν τη σωστή συναλλαγή στο αρχείο συναλλαγών του Pi, εκτός από όλες τις λειτουργίες που εκτελεί ένας κόμβος. Είναι επίσης υπεύθυνοι για να βεβαιώσουν ότι οι άλλοι SuperNodes και Nodes έχουν την τελευταία έκδοση του Blockchain. Οι SuperNodes χρησιμοποιούν επίσης τη διεπαφή Node και αρχικά επιλέγονται από την Core Team. Πρέπει να είναι συνδεδεμένοι 24/7 και να έχουν αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα για μια περίληψη των τριών επιπέδων συμμετοχής στο λογισμικό Pi Node και τις απαιτήσεις Hardware και Software για υπολογιστές.

Σημειώσεις:

1. Για να καθορίσουμε ακριβέστερα το Hardware και Software για τo Pi Node απαιτούνται πρόσθετα δεδομένα από το αρχικό Testnet που θα προέλθουν από το στάδιο επιλογής που ορίζεται παρακάτω στον χάρτη του Testnet, βασισμένα στον τρόπο εκτέλεσης του κόμβου σε μια ποικιλία διαφορετικών Hardware και Software.

2. Κατά την εγκατάσταση του Pi Node στα Windows, το Microsoft Defender SmartScreen ενδέχεται να εμφανίσει μια προειδοποίηση όταν μια νέα εφαρμογή που έχει ληφθεί από το Internet εγκατασταθεί ξαφνικά από πολλούς ανθρώπους. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει στο Pi Node λόγω της μεγάλης βάσης χρηστών. Καθώς περισσότεροι Pioneers δέχονται να εγκαταστήσουν το λογισμικό Pi Node, το Microsoft Defender θα σταματήσει να εμφανίζει αυτήν την προειδοποίηση.

Διαδικασία επιλογής για Nodes και SuperNodes

Για να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε Node ή SuperNode στο Testnet του Pi:

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό Pi Node στον υπολογιστή σας

2. Συμπληρώστε την αίτηση για Pi Node

3. Εγκαταστήστε τα τεχνικά πακέτα με βάση τις οδηγίες από τη διεπαφή Node και αφήστε το λογισμικό να τρέχει όσο το δυνατόν πιο πολύ (μπορείτε να το εκτελείτε στο παρασκήνιο).

Στη συνέχεια, η Core Τeam θα επιλέξει Nodes και SuperNodes βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην επόμενη ενότητα.
Οι επιλεγμένοι Nodes και SuperNodes θα ενημερωθούν μέσω της διεπαφής Node κατά τους επόμενους 3 μήνες. Ο αριθμός των επιλεγμένων Pioneers καθορίζεται από τον αριθμό των αιτούντων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής που παρατίθενται στην επόμενη ενότητα.

Κριτήρια επιλογής για Nodes και SuperNodes

Μετά από μια αρχική περίοδο, οι Nodes και SuperNodes θα επιλεγούν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων. Ενώ και οι δύο θα αξιολογούνται με παρόμοια κριτήρια, ο πήχης για τους Nodes θα είναι χαμηλότερος από αυτόν για SuperNodes.

  • Χρόνος λειτουργίας (δηλαδή λειτουργεί 24/7).
  • Καλή σύνδεση στο Internet (γρήγορη και σταθερή).
  • Δυνατότητα (αρχικά) ανοίγματος θυρών στο router.
  • Επαρκής επεξεργαστική ισχύ και μνήμη (δείτε τον πίνακα).
  • Προηγούμενες συνεισφορές στην κοινότητα του Pi.
  • Κύκλοι ασφαλείας.

Με βάση την αξιοπιστία του κόμβου σας και την βαθμολογία εμπιστοσύνης στο Pi Network, θα προσκληθείτε για KYC. Οι υποψήφιοι που ολοκληρώνουν το KYC θα εγγραφούν για να λειτουργήσουν ως SuperNodes και Nodes στο Testnet του Pi.

Κατά την αρχική περίοδο του Testnet, ο πρωταρχικός στόχος είναι να δοκιμαστεί ο αλγόριθμος συναίνεσης του δικτύου. Παρόλο που όλοι οι Pioneers δεν θα έχουν το hardware, το software και το αξιόπιστο δίκτυο για να συμμετάσχουν στο αρχικό Testnet, το Pi επιδιώκει πάντοτε να είναι όσο το δυνατόν γίνεται ανοιχτό σε όλους.

Όλοι οι Pioneers θα συνεχίσουν να συμμετέχουν μέσω της εφαρμογής για κινητά του Pi. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου, στοχεύουμε να καταστήσουμε πιο εύκολη την πρόσβαση στους κόμβους αναπτύσσοντας πρόσθετους τρόπους με τους οποίους οι Pioneers μπορούν να συνεισφέρουν στο δίκτυο.

Χάρτης του Testnet

Το Testnet θα αποτελείται από τρία στάδια.

1. Στάδιο επιλογής

Η Core Team θα εκτελέσει τον αλγόριθμο συναίνεσης με τους Pioneers που έχουν υποβάλει αίτηση να γίνουν Κόμβοι και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων πακέτων για το Blockchain στον υπολογιστή τους. Αυτές οι δοκιμές θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε τις απαιτήσεις για μεμονωμένους κόμβους (π.χ. Hardware, διάρκεια Online, Bandwidth, σταθερότητα σύνδεσης κλπ.) που χρειάζονται για την επίτευξη αξιόπιστου και ασφαλούς δικτύου.

Ενώ η ελπίδα μας είναι να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Pioneers κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων του Node, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία των μεμονωμένων κόμβων στο δίκτυο επηρεάζουν την ασφάλεια και το Liveness του δικτύου. Σαν αποτέλεσμα, πρέπει να εξισορροπήσουμε τις δύο παραπάνω πτυχές με δοκιμές στο στάδιο επιλογής και να καθορίσουμε σωστά τα κατώτατα όρια για τους Nodes και SuperNodes.

2. Στάδιο Ενημέρωσης

Η φάση ενημέρωσης θα περιλαμβάνει μια επαναληπτική διαδικασία δύο δραστηριοτήτων: δοκιμή σεναρίων και ενημέρωση του αλγόριθμου συναίνεσης. Ο έλεγχος σεναρίων αναφέρεται στη δοκιμή ακραίων καταστάσεων για τον αλγόριθμο συναίνεσης, την δυνατότητα επέκτασης και των διαμορφώσεων κάτω από διαφορετικά σενάρια.

Τα δεδομένα που παράγονται από τις δοκιμές των σεναρίων θα παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με το πού και πώς πρέπει να αναθεωρήσουμε και να προσαρμόσουμε τον αλγόριθμο συναίνεσης για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, να βελτιώσουμε το Liveness και να επιτύχουμε τη δυνατότητα επέκτασης.

Αυτή η γρήγορη, επαναληπτική διαδικασία είναι σημαντική για την βελτίωση του αλγόριθμου συναίνεσης ώστε να καλύψει τις ανάγκες του δικτύου Pi. Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, το blockchain αυτής της έκδοσης του Node περιέχει ένα centralized στρώμα που θα επιτρέψει στην Core Team να εκχωρήσει γρήγορα προσομοιωμένα δεδομένα του γραφήματος σε διαφορετικούς κόμβους, προκειμένου να δοκιμάσει αποτελεσματικότερα ένα ευρύ φάσμα σεναρίων και καταστάσεων του δικτύου.

Για παράδειγμα, αντί να βασίζεται μόνο στα τρέχοντα δεδομένα από τους κύκλους ασφαλείας για να δοκιμάσει τον αλγόριθμο συναίνεσης, το οποίο είναι μόνο ένα σενάριο, αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στην Core Team να δημιουργήσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες σενάρια απαρτίας αναθέτοντας προσομοιωμένους κύκλους ασφαλείας σε διαφορετικούς κόμβους στο δίκτυο. Ενδιαφέροντα σενάρια περιλαμβάνουν επίσης:

Τι συμβαίνει εάν το ήμισυ του δικτύου απομονωθεί; Τι συμβαίνει όταν ένα ποσοστό κόμβων στο δίκτυο πέσει ξαφνικά ή εισέλθει στο δίκτυο; Αυτό το Centralized στρώμα θα αφαιρεθεί στο Mainnet αφού εξυπηρετήσει τον σκοπό του.

Με τη σειρά τους, τα δεδομένα που παράγονται από αυτές τις δοκιμές μπορούν να τροφοδοτήσουν την αναθεώρηση του αλγόριθμου συναίνεσης. Το Pi θα αντιμετωπίσει μοναδικές προκλήσεις καθώς προσαρμόζει και κλιμακώνει το Stellar Consensus Protocol για να καλύψει τις ανάγκες του Blockchain του Pi (π.χ. μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων, άκρως κατανεμημένοι, προσωπικοί υπολογιστές ως κόμβοι, ενσωμάτωση γραφήματος εμπιστοσύνης που παράγεται από αυτούς που κάνουν εξόρυξη από κινητά κλπ.)

Το στάδιο ενημέρωσης θα επιτρέψει στο δίκτυο να δοκιμάσει συνθήκες όπως η κλιμάκωση των μηνυμάτων και η διαδικασία ψηφοφορίας του δικτύου διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και το Liveness. Η διαδικασία της αναθεώρησης του αλγόριθμου συναίνεσης συνεπάγεται ανάλυση δεδομένων και έρευνα για την εύρεση λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του Pi Network.

3. Live Testnet

Το Live Testnet θα είναι το στάδιο κατά το οποίο διαφορετικοί τύποι κόμβων εκτελούν ενεργά τις ευθύνες που ορίζονται στους παραπάνω πίνακες (Βλέπε Ενότητα: Επίπεδα Συμμετοχής Node). Οι κόμβοι θα είναι σε θέση να υποβάλουν τις δοκιμαστικές συναλλαγές που καταγράφονται στο κατανεμημένο αρχείο συναλλαγών μέσω του αλγόριθμου συναίνεσης.

Ο σκοπός είναι ακόμα να δοκιμαστεί η απόδοση του δικτύου, αλλά με πραγματικά δεδομένα από τους κύκλους ασφαλείας που δημιουργούνται από χρήστες που κάνουν εξόρυξη από κινητά και τις πραγματικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων στο δίκτυο. Περιέχει επίσης μια επαναληπτική διαδικασία δοκιμών, ανάλυσης δεδομένων, εντοπισμού σφαλμάτων, αναθεώρησης και καινοτομίας για την επίτευξη ασφάλειας, αντιμετώπισης του Liveness και της δυνατότητας επέκτασης.

Συχνές Ερωτήσεις Pi Node

Ποια είναι η σχέση μεταξύ του λογισμικού Pi Node και της εφαρμογής Pi Network για κινητά;

Το Node και οι εφαρμογή για κινητά δεν είναι ανεξάρτητα αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Θα συνδεθείτε στο λογισμικό Node μέσω του λογαριασμού σας στο κινητό, πράγμα που σημαίνει ότι τόσο η εφαρμογή για υπολογιστές όσο και για κινητά χρησιμοποιεί τον ίδιο λογαριασμό Pi. Ως πολιτική του Pi, ένα άτομο θα επιτρέπεται να έχει μόνο έναν λογαριασμό Pi και από τώρα, ένας λογαριασμός θα πρέπει να τρέχει μόνο ένα Node.

Η εξόρυξη μπορεί να ξεκινήσει μόνο από την εφαρμογή για κινητά, ενώ η διεπαφή Pi για υπολογιστές σας επιτρέπει ελέγξετε τα Pi σας, να παρακολουθήσετε τα βίντεο και να χρησιμοποιήσετε τα Chat του Pi. Το αν ένας λογαριασμός είναι κόμβος ή όχι δεν επηρεάζει οποιαδήποτε λειτουργία στην εφαρμογή για κινητά.

Τι αντίκτυπο θα έχει το Node στη συσκευή μου; Θα αδειάζει την CPU και την μπαταρία μου;

Εάν δεν ενεργοποιήσετε το τμήμα Node ή SuperNode, τότε ο αντίκτυπος είναι ελάχιστος, ελάχιστη CPU και μνήμη θα καταναλωθούν, καθιστώντας την εφαρμογή προσβάσιμη σε όλους. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία Node ή SuperNode θα χρησιμοποιείτε πόρους CPU, μνήμης, σκληρού δίσκου και δικτύου. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής του Testnet, θα συλλέγουμε δεδομένα για να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια την επίδραση της λειτουργίας του Nodes σε συγκεκριμένες συσκευές.

Θα υπάρξει ανταμοιβή για την εκτέλεση του Κόμβου Pi;

Ένας από τους στόχους του Testnet είναι να καθορίσει ποιες, αν υπάρχουν, ανταμοιβές θα πρέπει να δίνονται για την εκτέλεση του Pi Node. Καθώς συλλέγουμε τα σχετικά δεδομένα που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του καταλληλότερου μηχανισμού κινήτρων, δεν θα υπάρξουν ανταμοιβές για τους κόμβους στο Testnet.

Θα είναι το λογισμικό των Κόμβων Pi, Ανοιχτού Κώδικα;

Το τμήμα του Blockchain στο Κόμβο θα είναι ανοιχτό. Βρισκόμαστε στη διαδικασία διαμόρφωσης του Github έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο «άνοιγμα» του λογισμικού. Στόχος μας είναι να διατηρούμε έναν κατάλογο ανοιχτών θεμάτων απευθείας στο Github, στα οποία τα μέλη της κοινότητας θα μπορούν να συμμετέχουν, αν θέλουν. Μείνετε συντονισμένοι.