Κόμβοι

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το Pi στοχεύει να ολοκληρώσει το στάδιο επιλογής του Pi Testnet, όπως περιγράφεται στην ενότητα “Testnet Roadmap” στο (minepi.com/node-info) που κυκλοφόρησε στις 31 Μαρτίου 2020. Το στάδιο επιλογής περιλαμβάνει:

• Ενεργοποίηση και οργάνωση όλων των αιτούντων κόμβου για την ομαλή εγκατάσταση πακέτων τεχνικής προετοιμασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση του λογισμικού Node.
• Πραγματοποίηση δοκιμών του αλγόριθμου συναίνεσης για τη βαθμονόμηση των απαιτήσεων υλικού και λογισμικού κόμβου.
• Επιλογή των αρχικών υποψηφίων που θα γίνουν Κόμβοι και SuperNodes στο Testnet.

Από την κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης του Nodes του Pi στις 31 Μαρτίου, πάνω από 100.000 Pioneers έχουν υποβάλει αίτηση για να είναι Nodes / SuperNodes στο Testnet του Pi. Όλοι οι υποψήφιοι κόμβοι θα έχουν πρόσβαση για τα απαραίτητα τεχνικά πακέτα στο λογισμικό κόμβου έως την 1η Μαΐου 2020.

Αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση των απαραίτητων πακέτων και την ενσωμάτωση της διαδικασίας εγκατάστασης αυτών των πακέτων, σε μια διαισθητική και ενημερωτική διεπαφή του λογισμικού κόμβου που στοχεύει στην εξομάλυνση της διαδικασίας εγκατάστασης για τους Pioneers και τους ενημερώνει με ακρίβεια για την κατάσταση εγκατάστασης στις συσκευές τους.

Στη συνέχεια, η Core Team θα δοκιμάσει την εκτέλεση του αλγόριθμου συναίνεσης στις συσκευές των χρηστών, που εγκατέστησαν με επιτυχία τα κόμματα τεχνικής προετοιμασίας κόμβων και θα βαθμονομήσει τις απαιτήσεις του υλικού και του λογισμικού, της συσκευής, που απαιτούνται για την επίτευξη ενός αξιόπιστου και ασφαλούς δικτύου. Αναμένουμε να ανακοινώσουμε πιο λεπτομερή κριτήρια υλικού και λογισμικού node και να αρχίσουμε να ενημερώνουμε τους αιτούντες για την κατάσταση επιλογής τους, σταδιακά, έως και την 1η Ιουνίου 2020.

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν να ολοκληρώσουν το KYC προκειμένου να γίνουν υποψήφιοι Nodes ή SuperNode στη δοκιμαστική έκδοση του Pi. Ωστόσο, το άνοιγμα της ταυτοποίησης, για κάθε μέλος με πραγματικά στοιχεία KYC, μπορεί να προηγηθεί της ανακοίνωσης των επιλογών για τον κόμβο, επειδή η επιλογή KYC είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία που επιτρέπει επίσης τη συμμετοχή σε άλλα μέρη του Pi Network (π.χ. πλατφόρμα εφαρμογών και λειτουργίες σε αρχικές εφαρμογές), οι λεπτομέρειες των οποίων θα συμπεριληφθούν σε μελλοντικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα εφαρμογών του Pi.