Κύκλος Ασφαλείας (Security Circle)

Τι είναι ο Κύκλος Ασφαλείας;

Ο κύκλος ασφαλείας (Security Circle) είναι μια σημαντική λειτουργία του Pi Network.
Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του παγκόσμιου γραφήματος εμπιστοσύνης που βοηθάει τους κόμβους στις συναλλαγές και ένας από τους κυριότερους λόγους ανταμοιβής μας από το Pi.
Μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά που εμείς θέλουμε και τα νέα του δεδομένα ξεκινούν από την νέα περίοδο εξόρυξης.

Ποιόν βάζουμε στον κύκλο αυτόν;

Στον κύκλο μας μπορούμε να προσθέσουμε οποιοδήποτε άτομο θέλουμε, όμως θα πρέπει να σκεφτούμε την επιλογή μας λίγο παραπάνω.
Όπως το όνομα της λειτουργίας αυτής υποδηλώνει, είναι σημαντικό να βάλουμε έμπιστα άτομα, διότι όσο καλύτερα τα αποτελέσματα του κύκλου, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή μας από αυτόν και τόσο περισσότερο βοηθάμε το δίκτυο.
“Έμπιστα άτομα”, σημαίνει πως θα ήταν καλό να επιλέξουμε αυτούς που πατούν τον κεραυνό καθημερινά χωρίς καθυστερήσεις, δεν έχουν ψεύτικους λογαριασμούς και θα καταφέρουν να περάσουν KYC κατά την τρίτη φάση.
Αυτή τη στιγμή μπορούμε να προσθέσουμε μόνο άτομα τα οποία έχουν κάνει καταχώρηση του αριθμό τηλεφώνου τους.
Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε κάποιον, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα μιας και δεν είναι υποχρεωτική διαδικασία. Μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε εξόρυξη.

Ανταμοιβές Κύκλου Ασφαλείας

Η ανταμοιβή με έναν πλήρη κύκλο ασφαλείας ανέρχεται στα 0.2 Pi ανά ώρα για κάθε άτομο που έχουμε μέσα σε αυτόν.
Ο κύκλος λειτουργεί όταν έχουμε από τρία άτομα και πάνω.
Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μας ανταμείβει, είναι τα 5 άτομα ( με συνολική ανταμοιβή 0.10 Pi ανά ώρα).
Συνοψίζοντας, μπορούμε να προσθέσουμε στον κύκλο μας όσα άτομα θέλουμε αλλά μέχρι πέντε (5) άτομα δίνουν παραπάνω ποσοστό ρυθμού εξόρυξης.

Δείτε το Video: Κύκλος Ασφαλείας (Security Circle)