Οικοδόμηση βιώσιμου Blockchain

Πώς μπορεί να εξορύσσεται το Pi σε κινητά τηλέφωνα χωρίς την κατανάλωση ενέργειας που είναι η συνηθέστερη στο “crypto mining”;
Στο Pi, η εξόρυξη επιτυγχάνεται με την χρήση ενός διαφορετικού τύπου αλγόριθμου συναίνεσης στο Βlockchain του και όχι του ευρέως γνωστού και ενεργοβόρου Proof of Work (PoW).

Ο αλγόριθμος συναίνεσης του Pi βασίζεται στο Stellar Consensus Protocol (SCP) και σε έναν αλγόριθμο που ονομάζεται Federated Byzantine Agreement (FBA), που δεν απαιτούν εξαντλητική κατανάλωση ενέργειας για να επιτευχθεί συναίνεση για την διασφάλιση του Ledger.
Αυτοί οι τύποι συναίνεσης αλγορίθμων απαιτούν από τους κόμβους να σχηματίζουν απαρτίες και να ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους με βάση ένα γράφημα εμπιστοσύνης που αποτελείται από μεμονωμένα μέρη της απαρτίας, για να φτάσει σε «συναίνεση» σχετικά με το ποιό θα πρέπει να είναι το επόμενο μπλοκ.

Η εξόρυξη είναι η διαδικασία συνεισφοράς στον αλγόριθμο συναίνεσης ενός Blockchain για την διασφάλιση του Ledger, με αντάλλαγμα αμοιβές.
Ενώ η εξόρυξη PoW απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για να «δουλέψουν» οι κόμβοι και να επιτύχουν την επίλυση μαθηματικών γρίφων βοηθώντας τον αλγόριθμο να επιτύχει συναίνεση, η εξόρυξη του Pi απαιτεί έναν κατανεμημένο γράφημα εμπιστοσύνης.

Οι κύκλοι ασφαλείας κάθε μεμονωμένου εξορύκτη κινητού τηλεφώνου θα συγκεντρωθούν σε έναν παγκόσμιο γράφημα εμπιστοσύνης, που θα τροφοδοτήσει τον αλγόριθμο συναίνεσης του Blockchain Pi.
Ως εκ τούτου, κάθε εξορύκτης συμβάλει στη διασύνδεση, στην ασφάλεια και στη σκοπιμότητα του αλγορίθμου συναίνεσης του Pi Blockchain για την διασφάλιση του Ledger.

Ενώ η συμβολή των εξορυκτών PoW σε αυτά τα Blockchain είναι η ενέργεια, η συμβολή των Pi εξορυκτών κινητού τηλεφώνου στο Pi Blockchain είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης και η ενεργή επιβεβαίωση τέτοιων σχέσεων.
Το βαρύ έργο λειτουργίας του αλγόριθμου συναίνεσης που βασίζεται σε αυτό τον γράφημα εμπιστοσύνης που συγκεντρώνεται από εξορύκτες κινητού τηλεφώνου, γίνεται ακόμα από κόμβους υπολογιστών.

Στην πραγματικότητα, το Pi Testnet έχει ήδη περισσότερους από 10.000 κόμβους υπολογιστών, τοποθετώντας το Pi σε μια καλή πορεία προς τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου Mainnet.