Αιτήσεις κόμβων

Απελευθερώνουμε τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν όλοι οι αιτούντες των κόμβων ούτως ώστε να εγκαταστήσουν τα απαραίτητα τεχνικά πακέτα στο λογισμικό Pi Node. Επισκεφτείτε το Pi Node στον υπολογιστή σας για να ακολουθήσετε τα βήματα εκεί.

Τώρα είναι διαθέσιμα τα βήματα τεχνικής προετοιμασίας.

Τον τελευταίο μήνα, η Core Team εργάζεται για την ολοκλήρωση των απαραίτητων πακέτων και των τεχνικών βημάτων και την ενσωμάτωση αυτών των βημάτων σε μια ενημερωτική διεπαφή του λογισμικού κόμβου.

Ελπίζουμε ότι αυτά τα βήματα μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία εγκατάστασης των Pioneers και να τους ενημερώσουν με ακρίβεια για την κατάσταση εγκατάστασης στις συσκευές τους. Τώρα, όλοι οι υποψήφιοι κόμβοι θα πρέπει να επισκεφθούν το λογισμικό Node και να ολοκληρώσουν την εγκατάσταση των απαραίτητων τεχνικών πακέτων εκεί, ως μέρος της διαδικασίας επιλογής για κόμβους και SuperNodes.

Γιατί είναι απαραίτητα τα τεχνικά βήματα προετοιμασίας για την επιλογή κόμβων και SuperNodes;

Αυτό επιτρέπει στην Coreteam τους επόμενους μήνες να δοκιμάσει και να εκτελέσει τον αλγόριθμο συναίνεσης στις συσκευές των Pioneers που εγκατέστησαν με επιτυχία και ολοκλήρωσαν τα βήματα τεχνικής προετοιμασίας και να βαθμονομήσουν τις απαιτήσεις του υλικού και του λογισμικού της συσκευής που απαιτούνται για την επίτευξη ενός αξιόπιστου και ασφαλούς δικτύου.

Λάβετε υπόψη ότι ένας σκοπός της απελευθέρωσης αυτών των βημάτων είναι η δοκιμή. Δεδομένου των διαφορετικών προδιαγραφών υλικού, λογισμικού και δικτύου διαφορετικών πρωτοπόρων, υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την προσπάθεια ολοκλήρωσης αυτών των βημάτων.

Εάν ναι, αναφέρετε το ζήτημα στο κανάλι συνομιλίας Node Applicants προσβάσιμο σε όλους τους αιτούντες Node που είχαν υποβάλει αίτηση στο παρελθόν, για να ζητήσετε βοήθεια από άλλους Pioneers ή την Core Team.

Τι ακολουθεί στη διαδικασία επιλογής κόμβων;

Αναμένουμε να ανακοινώσουμε πιο λεπτομερή προκαταρκτικά κριτήρια υλικού και λογισμικού κόμβου μετά τη δοκιμή και τη βαθμονόμηση και θα αρχίσουμε να ενημερώνουμε τους αιτούντες για την κατάσταση επιλογής τους σε κυλιόμενη βάση έως την 1η Ιουνίου 2020. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν να ολοκληρώσουν το KYC για να γίνουν Κόμβοι ή υποψήφιοι SuperNode στο Testnet του Pi.

Ωστόσο, το άνοιγμα της ταυτοποίησης πραγματικών στοιχείων KYC μπορεί να προηγηθεί της ανακοίνωσης των επιλογών για το Node, επειδή η επιλογή KYC είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία που επιτρέπει επίσης τη συμμετοχή σε άλλα μέρη του οικοσυστήματος Pi (π.χ. πλατφόρμα εφαρμογών και λειτουργίες σε αρχικές εφαρμογές), οι λεπτομέρειες των οποίων θα συμπεριληφθεί σε μελλοντικές δημοσιεύσεις.