Εγκατάσταση Κόμβου (Node)

Για να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή Pi Node στον υπολογιστή θα πρέπει να την κατεβάσουμε από το node.minepi.com .
Προσοχή, μην κατεβάζετε την εφαρμογή από άλλους συνδέσμους!

Μόλις εγκαταστήσουμε το Pi Node πατάμε το πορτοκαλί κουμπί LOGIN.

Στη συνέχεια μας εμφανίζει έναν κωδικό, τον οποίον θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε μέσα στην εφαρμογή Pi στο κινητό μας.

Συγκεκριμένα, ανοίγουμε την εφαρμογή στο κινητό, πάμε στο μενού (πατώντας τις 3 οριζόντιες γραμμές πάνω αριστερά στην αρχική οθόνη) και επιλέγουμε “Node (Κόμβος)”.

Στη συνέχεια πληκτρολογούμε τον κωδικό που είδαμε στο παράθυρο της εφαρμογής Pi Node στον υπολογιστή και πατάμε CONFIRM όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τέλος θα δούμε το μήνυμα καταχώρησης του κωδικού και σύντομα το Pi Node θα είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή Pi στο κινητό μας.

Πατώντας την επιλογή “Go back” θα μας εμφανίσει την αρχική οθόνη του Pi Node όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.
Τώρα μπορείτε να χειριστείτε την εφαρμογή Pi Network, από τον υπολογιστή σας.

Δείτε το Video: Εγκατάσταση Κόμβου (Node)